یک آموزگار : آیا می دانید باید چگونه خود را برای درس ریاضی کنکور آماده کنید؟ از آنجایی که ضریب این درس در آزمون سراسری 5 است و این درس در زیرگروه آزمایشی تجربی نیز بسیار اهمیت دارد، بنابراین خواندن درس ریاضی و یافتن منابع موثق در این امر بسیار کمک کننده است.

کتاب های کمک درسی کنکور ریاضی در کنکور سراسری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری در درس ریاضی کنکور علی الخصوص در رشته تجربی با مشکل مواجه هستند. راز آموزش سریع و قوی پایه ریاضی به این صورت است که از پایه شروع کنید.

بودجه بندی در تست کنکور ریاضی

 • تست های مبحث دنباله شامل 2 تست
 • تست های بخش ماتریس شامل 1 تست
 • تست های بخش آمار شامل یک تست
 • تست های بخش حد و پیوستگی شامل یک تست
 • تست های مبحث احتمالات شامل 3 تست
 • تست های مبحث مثلثات شامل 2 تست
 • تست های مشتق و کاربر مشتق 4 تست
 • تست های دایره هزلولی شامل 2 تست
 • تست های انتگرال شامل 2 تست
 • تست های بخش هنئسه شامل 4 تست
 • تست های بحث لگاریتم شامل 1 تست
 • تست های بخش توابع شامل 3 تست
 • تست های بخش نامعادله شامل یک تست

مباحث ریاضی تجربی نظام جدید

از آنجایی که درس ریاضی درسی است که تمام مباحث آن به هم ارتباط دارد، بنابراین باید ترتیب خواندن آن را به خوبی بدانید. این را بدانید که این ترتیب خواندن می تواند به شما پیشرفت بساری بدهد. چرا که تست های ریاضی به یکدیگر مرتبط هستند. این ارتباط باید حفظ شود که با استفاده از آن بتوان این درس را بهتر درک کرد. به عنوان مثال تا به طور کامل بخش حد را فرا نگیرید نمای توانید وارد بخش بخش پیوستگی شوید.

برای کنکور تجربی نظام جدید چه بخوانیم؟

چه کتاب هایی باید برای کسب درصد کافی در رشته علوم پزشکی بخوانید؟ کتاب های ریاضی نظام جدید در این سال ها با ویرایش های مختلفی در بازار ارائه می شود. از آنجایی که سیستم آموزشی نظام جدید در سال های جدید کنکور های کمی در این سال برگزار کرده است، بیشتر منبع دانش آموزان نظام جدید نیز از سیستم نظام قدیم استفاده می کند. بنابراین برای سیستم نظام جدید شمااحتایج به یک استاد راهننکای آشنا با مفاهیم دارید که به شما در این زمینه کمک کند.

سوالات پرتکرار ریاضی کنکور تجربی

سوالات پر تکرار کنکور تجربی سوالاتی هستند که در 5 سال اخیر حداقل دو بار در کنکور سراسری تکرار شده اند. در اینجا منظور از تکرار سوال این سوال نیست که دقیقا همان سوال تکرار شود. بلکه این است که تیپ این سوال به صورت مشترک تکرار میش ود. پس در صورتی که قبلا سوالات مشابه آن را حل کردید، می توانید از پس آن سوال نیز در کنکور سراسری بر بیایید.