یک آموزگار : فرآیند حساب فروش به دو صورت فروش نسیه و فروش نقدی انجام می شود که معادل قیمت فروش کالا هر دو صورت حساب در طول یک دوره مالی بستانکار می شوند.

 • فروش نقدی
 • فروش نسیه

در فروش نسیه وقتی محصول تحویل داده شود اما برای این فروش صورت گرفته مبلغی دریافت نشود، آن فروش درآمد به حساب نمی آید، چرا که اصل تحقق در آمد در اصول حسابداری باید رعایت شود و این اصل به این معناست که باید به محض تحقق، درآمد ثبت شود.

ترازنامه در حسابداری خرید و فروش

ترازنامه در حسابداری خرید و فروش اطلاعاتی نظیر حقوق مالی صاحب سرمایه، تعهدات اقتصادی و اطلاعات مربوط به منابع را مشخص و در این زمینه ها به تهیه گزارشاتی از سرمایه ها، دارایی ها و بدهی های یک موسسه بازرگانی در یک بازه زمانی تعیین شده می پردازد.

درواقع ترازنامه در حسابداری خرید و فروش، شکل کامل تری از معادله حسابداری است و ممکن است آن را با نام صورت وضعیت مالی نیز بشناسید.

حسابداری خرید و فروش pdf به شما در زمینه کسب اطلاعات لازم درباره ثبت فروش در حسابداری و فرآیند حسابداری فروش بسیار کمک می کند.

سود و زیان در حسابداری خرید و فروش

نتایج عملکرد یک موسسه یا شرکت در طول یک دوره مالی بر اساس سود و زیان های به دست آمده آن موسسه قابل مشاهده است.

زمانی که هزینه ها و درآمد های یک دوره مالی شرکت در مقابل هم قرار می گیرند، نتایج به دست آمده به صورت سود و زیان در حسابداری خرید و فروش حاصل می شود.

بهای تمام شده کالای فروش رفته، سود و زیان های خالص و نا خالص، هزینه های عملیاتی و اطلاعات فروش خالص، گزارشات و اطلاعاتی هستند که در صورت های سود و زیان یک شرکت مشاهده می شوند.

حساب برگشت از فروش چیست

یک حساب موقت که ماهیت بدهکاری داشته باشد و از آن برای ثبت کالا های مرجوعی و تخفیفات نقدی فروش استفاده شود، به آن حساب برگشت از فروش گفته می شود.

وظایف تخصصی حسابدار فروش

 • ثبت کردن اسنادی همچون فروش محصول یا خدامات ارائه شده.
 • تسلط کافی به روش های دائمی و ادواری حسابداری بازرگانی.
 • ثبت کردن پیش فاکتور و توانایی تبدیل پیش فاکتور به فاکتور.
 • آشنایی و توانایی کار با نرم افزار ها و ثبت فاکتور های دستی در آنها.
 • انجام فاکتور هایی مانند فاکتور های برگشت از فروش، فاکتورهای ضایعات و مواد فاسدشدنی و فاکتورهای فروش کالای
 • امانی براساس دستور العمل های داخلی.
 • پرینت حساب مشتریان به صورت دوره ای و ارسال آنها به مشتریان.

نرم افزار فروش کالا

نرم افزار فروش کالا معمولاً با نرم افزار حسابداری شناخته می شود و به حسابداران کمک می کند تا در زمینه فروش کالا سریع تر عمل کنند و عملیات های لازم را انجام دهند.

 • دریافت سفارش مشتریان
 • تایید سفارش مشتریان
 • تحویل کالا
 • صدور و کنترل پیش فاکتور و فاکتور ها
 • کنترل موجودی‌ کالا ها
 • ساخت حساب هایی برای مشتریان و دسته بندی آنها
 • اطلاع از وضعیت انبار
 • قابلیت اطلاع رسانی خودکار به مشتریان
 • امکان ادغام آنها با دیگر نرم افزار های حسابداری